0

Google Keep – hỗ trợ ghi âm nhanh

Google Inc.
Google Keep – hỗ trợ ghi âm nhanh
Google Keep – hỗ trợ ghi âm nhanh
Google Keep – hỗ trợ ghi âm nhanh
Google Keep – hỗ trợ ghi âm nhanh
Google Keep – hỗ trợ ghi âm nhanh

4 lượt tải
Google Keep - Ghi nhanh điều bạn đang nghĩ và bạn sẽ được nhắc nhở ở đúng nơi hoặc vào đúng thời điểm. Ghi âm khi di chuyển và chuyển biên bản ghi âm đó. Chụp ảnh áp phích, biên lai hoặc tài liệu và dễ dàng tìm kiếm sau này.

Ghi lại suy nghĩ của bạn
Thêm ghi chú, danh sách và ảnh vào Google Keep. Bạn đang vội? Ghi âm và Keep sẽ chuyển biên bản ghi âm đó để bạn có thể tìm sau này.

Tìm nội dung bạn cần, nhanh chóng
Mã hóa bằng màu sắc các ghi chú để sắp xếp nhanh và lên kế hoạch cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn cần tìm nội dung bạn đã lưu, chỉ cần tìm kiếm sẽ thấy nội dung đó.

Luôn trong tầm tay
Keep hoạt động trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính của bạn. Mọi thứ bạn thêm sẽ đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị, do đó suy nghĩ của bạn sẽ luôn bên bạn.

Ghi chú thích hợp vào đúng thời điểm
Bạn cần nhớ mua một số đồ tạp hóa? Hãy đặt lời nhắc dựa trên vị trí để kéo danh sách đồ tạp hóa của bạn lên ngay khi bạn đi tới cửa hàng. Tải Google Keep!

Dùng thử Google Keep trên web tại http://keep.google.com và trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status