0

beOrganized Calendar and Tasks

PIM Systems
beOrganized Calendar and Tasks
beOrganized Calendar and Tasks
beOrganized Calendar and Tasks
beOrganized Calendar and Tasks
beOrganized Calendar and Tasks

1 lượt tải

Lịch Google và tạo nhiệm vụ dễ dàng với nhau

Lịch beOrganized đột phá của chúng tôi và Tasks cho phép bạn dễ dàng sắp xếp và sắp xếp lại ngày của bạn bằng cách sử dụng một chương trình nghị sự nhìn trực quan.

• Nhanh chóng bổ sung nhiệm vụ và các sự kiện bằng cách sử dụng nhận dạng giọng nói
• Các sự kiện và công việc phải làm của ngày một, để dễ dàng xem danh sách
• Mọi hành động hoàn thành với một số lượng tối thiểu của vòi.
• đồng bộ với Google Calendar Full (TM) và nhiệm vụ của Google.

** Để tránh bất kỳ kinh nghiệm xấu với các ứng dụng của chúng tôi, trước khi mua phiên bản đầy đủ xin vui lòng thử phiên bản miễn phí **

beOrganized cung cấp:
• Voice-to-nhiệm vụ phụ tùng
• đồng bộ với đầy đủ các nhiệm vụ Google
• Cả hai địa phương và

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status