0

Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android

LFTek Tecnologia
Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android
Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android
Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android
Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android
Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android

1 lượt tải

Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android là một ứng dụng giúp bạn xem và chia sẻ các thông tin mà bạn đang lưu giữ trong bộ nhớ đệm, clipboard của bạn, giúp bạn chọn được những gì mà bạn đang cần sử dụng.

Ứng dụng Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android này sẽ thêm một tùy chọn chia sẻ của các thông tin mà bạn sử dụng trong bộ nhớ clipboard, giúp bạn nhanh chóng chọn được thông tin mà bạn đang cần lấy, thật dễ dàng và nhanh chóng.

Một ứng dụng không thể bỏ qua nếu bạn đang cần một trợ thủ trong việc copy và sao lưu thông tin.

Tính năng mới Android Clipboard:
-Hỗ trợ tất các các thiết bị từ Android 2.2

-Hỗ trợ chia sẻ file tốc độ cao

Tải Android Clipboard-bộ nhớ đệm Android ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi, chợ Game android miễn phí và ứng dụng Android miễn phí lớn nhất.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status