0

PiCorner for Flickr, Instagram-Xem ảnh

Toby Yu
PiCorner for Flickr, Instagram-Xem ảnh
PiCorner for Flickr, Instagram-Xem ảnh
PiCorner for Flickr, Instagram-Xem ảnh
PiCorner for Flickr, Instagram-Xem ảnh
PiCorner for Flickr, Instagram-Xem ảnh

0 lượt tải

Xem những bức ảnh tuyệt vời trên trang web chia sẻ ảnh cho mọi người.

PiCorner là một ứng dụng xem ảnh cho các trang web chia sẻ ảnh phổ biến khác nhau.

=== Các tính năng chính ===
* Duyệt ảnh tuyệt vời từ: Flickr, Instagram, 500px, và nhiều hơn nữa sắp tới;
* Trình duyệt của Flickr và Instagram ảnh của bạn;
* Chia sẻ hình ảnh;
* Tải hình ảnh;


* Bình luận ảnh Flickr;
* View, nơi các bức ảnh được chụp trên bản đồ nếu vị trí dữ liệu GEO có sẵn
* Giống như / Không giống như Instagram hình ảnh;


* Follow / người dùng instagram Hủy theo dõi;
* Set ảnh làm hình nền;
* Hiển thị hình ảnh Instagram lân cận;

Tải PiCorner for Flickr

Từ khóa: , , , ,


DMCA.com Protection Status