0

TrackID™-nhận dạng âm nhạc

Sony Mobile Communications
TrackID™-nhận dạng âm nhạc
TrackID™-nhận dạng âm nhạc
TrackID™-nhận dạng âm nhạc
TrackID™-nhận dạng âm nhạc
TrackID™-nhận dạng âm nhạc

1 lượt tải

Tôi đang lắng nghe những gì để? TrackID ™ biết. Và làm cho nó trở nên tốt hơn.


Ứng dụng nhận dạng âm nhạc tuyệt đẹp này nhận dạng âm nhạc mà bạn đang nghe.

Đó là nhanh chóng, dễ dàng và nó sẽ rất tốt. Điều hướng một cách dễ dàng thông qua giao diện đẹp, trực quan. Với TrackID ™, nhận dạng âm nhạc trở thành một kinh nghiệm thật sự huyền diệu!


Và TrackID ™ có thể làm việc chia sẻ cho bạn. Chỉ cần nhấn nút “Like” để làm cho nó ngay lập tức có thể nhìn thấy trên tường Facebook của bạn cho tất cả bạn bè của bạn để xem – và, tất nhiên, nghe thấy.


Với TrackID ™, bạn có thể truy cập vào tiểu sử nghệ sĩ, video xem nhạc trên YouTube và nghe bất kỳ bài hát.

Tải TrackID™

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status