0

YouTube AdAway

#
YouTube AdAway
YouTube AdAway
YouTube AdAway
YouTube AdAway
YouTube AdAway

3 lượt tải

YouTube AdAway là một ứng dụng được xây dựng nhằm giúp loại bỏ những quảng cáo không mong muốn trên Youtube.

Yêu cầu root.

Bạn có thể loại bỏ những quảng cáo không mong muốn hoặc cho phép hiển thị một số quảng cáo.

Tính năng:
- Remove Ads YouTube
- Xóa kênh Logo
- Hủy bỏ các video gợi ý

Có gì mới
Sửa chữa nhỏ.

Làm thế nào để cài đặt:
- Cài đặt Xposed Installer App
- Cài đặt thông qua Xposed Xposed Installer
-Cài đặt YouTube AdAway App
- Mở Xposed Installer App và cho phép ứng dụng của trên danh sách module
- Khởi động lại

 

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status