0

Yatse Unlocker (Legacy)

Tolriq
Yatse Unlocker (Legacy)
Yatse Unlocker (Legacy)
Yatse Unlocker (Legacy)
Yatse Unlocker (Legacy)
Yatse Unlocker (Legacy)

31 lượt tải

Ứng dụng này là Unlocker cho Yatse, Remote XBMC.

Xin vui lòng không mua hoặc cài đặt, sử dụng trong ứng dụng mua hàng

Ứng dụng này được để lại để người dùng sau vẫn còn có thể cài đặt các ứng dụng trên các thiết bị mới.

Giá Unlocker Đây là cách cao hơn giá Yatse bình thường để tránh mua!

Hãy cập nhật phiên bản Yatse chính của bạn và sử dụng In-App mua để mở khóa vì nó thuận tiện hơn nhiều cho nhiều thiết bị và các thiết bị trao đổi.
______________________________________

Ứng dụng này là một Unlocker cho Yatse, Remote XBMC.

Sau khi mua, bạn sẽ có quyền truy cập đến các chủ đề, trực tuyến, phương tiện truyền thông và máy nghe nhạc âm thanh ẩn bên trong Yatse.

 

Bằng cách mua Unlocker này bạn cũng có đóng góp cho sự phát triển hơn nữa.

QUAN TRỌNG: Bạn cần có Yatse, Remote XBMC để cài đặt ứng dụng này..

- Các ảnh chụp màn hình có chứa nội dung  © copyright Blender Foundation | www.sintel.org


- Các thư viện trình bày trong ảnh chụp màn hình dựa trên phương tiện truyền thông giả và tất cả các hình ảnh / áp phích được @ bản quyền của chủ sở hữu tương ứng của họ

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status