0

My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE

Microsoft Corporation
My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE
My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE
My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE
My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE
My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE

10 lượt tải

Hãy trải nghiệm Xbox LIVE của bạn bất cứ nơi nào bạn muốn với My Xbox LIVE. My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE là một ứng dụng giúp bạn truy cập và xem các thông tin tài khoản cũng như các trạng thái tài khoản của XBOX ngay trên thiết bị Android của bạn.

My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE là một ứng dụng giúp bạn theo dõi và so sánh thành tích chơi game của bạn, kết nối với bạn bè trên dịch vụ Xbox LIVE, Hỗ trợ nhiều dòng điện thoại, sử dụng kết nối Internet để có thể kết nối với mọi người trên dịch vụ này.

Ứng dụng My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE này sẽ cho phép bạn:
• Theo dõi và so sánh thành tích của bạn
• Thay đổi avatar
• Xem tin nhắn

Tải My Xbox LIVE-ứng dụng Xbox LIVE ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi, chợ Game android miễn phí và ứng dụng Android miễn phí lớn nhất.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status