0

iTap mobile RDP remote client

HLW Software Development GmbH
iTap mobile RDP remote client
iTap mobile RDP remote client
iTap mobile RDP remote client
iTap mobile RDP remote client
iTap mobile RDP remote client

1 lượt tải

Quản lý máy tính để bàn Windows của bạn từ thiết bị Android của bạn thông qua giao thức Microsoft RDP với iTap mobile RDP! Tải iTap mobile RDP remote client ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi. Game android miễn phí. Tải ứng dụng Android miễn phí.

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

+ Windows 8 Pro and Enterprise,

+ Windows 7 Professional, Enterprise and Ultimate,

+ Windows Vista Business, Ultimate and Enterprise,

+ Windows XP Professional,

+ Windows XP Media Center 2005,

+ Windows Server 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003 and 2000,

+ Windows Small Business Server 2003, 2008 and 2011,

Không hỗ trợ: Windows XP Home, Windows Media Center Edition, Windows Vista Home, Windows 7 Home và Starter

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status