0

InoMail – Email-quản lý email

InoGuru
InoMail – Email-quản lý email
InoMail – Email-quản lý email
InoMail – Email-quản lý email
InoMail – Email-quản lý email
InoMail – Email-quản lý email

0 lượt tải

InoMail là một ứng dụng tất cả trong một email rằng việc cho phép bạn sử dụng, và quản lý tất cả các tài khoản email của bạn. Bao gồm (nhưng không giới hạn) Gmail, Yahoo, Outlook.com, AOL và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn đang mệt mỏi của một ứng dụng phong cách tương tự, hoặc điều hướng trên nhiều ứng dụng cho email, bạn sẽ có một trải nghiệm tươi mới hơn, độc đáo hơn với InoMail.

Tính năng
Thiết lập tài khoản 1. Thư Wizard
2. Html và chữ ký hình ảnh


3. nhắn Thread (nhóm tin theo chủ đề)
4. Đẩy IDLE
5. Màu chủ đề
6. Chế độ phong cảnh


7. Hỗ trợ các giao thức POP3 và IMAP
8. Giàu Biên tập viên.

Tải InoMail – Email

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status