0

TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android

Christian Böhme
TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android
TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android
TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android
TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android
TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android

0 lượt tải

TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android là một ứng dụng giúp bạn có thể điều khiển máy tính hoặc máy tính xách tay của bạn từ xa bằng chính thiết bị Android của bạn!

Hỗ trợ:

- Windows 7 Sound Session Control
- Mouse Motion Control via Gyroscope and Touch
- Keyboard Control
- Screen Control/ Live Streaming
- gyroscope calibration
- settings menu
- bluetooth server file transfer (no need to download server manually)
- Security Code Input for authorization (hashed with blowfish before send over network)


Tải TotalControl Client-ứng dụng điều khiển máy tính từ xa cực chất cho Android ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi, chợ Game android miễn phí và ứng dụng Android miễn phí lớn nhất.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status