0

SiMi Folder Pro (Donate)

hateman
SiMi Folder Pro (Donate)
SiMi Folder Pro (Donate)
SiMi Folder Pro (Donate)
SiMi Folder Pro (Donate)
SiMi Folder Pro (Donate)

1 lượt tải

Simi thư mục Pro là một Widget với một Launcher có hàng ngang / dọc cuộn thay đổi liên tục, mang lại những trải nghiệm tốt nhất về một Launcher .

Simi thư mục Pro là một thư mục Widget tùy biến Launcher có hàng ngang / dọc cuộn thay đổi liên tục.
(dựa trên Launcher từ Simi Clock)
Quyền sử dụng:

- android.permission.READ_CONTACTS
Nếu không có sự cho phép này không thể để thêm Liên hệ đến một thư mục!

- com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS
Nếu không có sự cho phép này không thể để thêm một thư mục để Bookmarks

- android.permission.CALL_PHONE
Bây giờ bạn có thể sử dụng phím tắt ở Simi Folder. Gọi tắt trực tiếp là không thể không có sự cho phép này!


Nếu Yo …

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status