0

PDF Viber Chat Pro – chuyển dữ liệu từ trò chuyên viber sang PDF

Runaki
PDF Viber Chat Pro – chuyển dữ liệu từ trò chuyên viber sang PDF
PDF Viber Chat Pro – chuyển dữ liệu từ trò chuyên viber sang PDF
PDF Viber Chat Pro – chuyển dữ liệu từ trò chuyên viber sang PDF
PDF Viber Chat Pro – chuyển dữ liệu từ trò chuyên viber sang PDF
PDF Viber Chat Pro – chuyển dữ liệu từ trò chuyên viber sang PDF

2 lượt tải

PDF Viber Chat Pro - Bạn có thể sử dụng Viber Để PDF sang PDF một cuộc trò chuyện Viber, các tập tin PDF có thể được chia sẻ giữa bạn bè và có thể được sử dụng cho mục đích sao lưu.

Toàn bộ cuộc trò chuyện sẽ được ghi vào tập tin PDF bao gồm cả văn bản, hình ảnh, địa điểm.

Các hình thu nhỏ video sẽ ở đó trong PDF.

Chú ý: Ứng dụng sẽ làm việc trong hai chế độ bắt nguồn từ và NON-rooted. Nếu điện thoại của bạn được bắt nguồn từ đó bạn có thể chọn một cuộc trò chuyện từ “Viber To PDF” ứng dụng riêng của mình

trong trường hợp của NON-bắt nguồn từ điện thoại của bạn có thể mở Viber -> Menu -> More Options -> Settings -> Email trò chuyện lịch sử và chọn PDF Viber trò chuyện và chọn cuộc trò chuyện để chuyển thành file pdf.

Trong hình ảnh không bắt nguồn từ điện thoại , Video thumbnail và thông tin vị trí một phần sẽ sẵn sàng trong viber để bạn chuyển đổi. Tải PDF Viber Chat Pro ngay và sử dụng!

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status