0

go launcher theme Natural-chủ đề cho go launcher

sojunsoju
go launcher theme Natural-chủ đề cho go launcher
go launcher theme Natural-chủ đề cho go launcher
go launcher theme Natural-chủ đề cho go launcher
go launcher theme Natural-chủ đề cho go launcher
go launcher theme Natural-chủ đề cho go launcher

0 lượt tải

Chủ đề này có biểu tượng màu sắc đẹp. Tải go launcher theme Natural-chủ đề cho go launcher ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi.
Nếu bạn thích Green Lantern, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn!

Các tính năng:
- 11 loại hình nền cho màn hình Home.
- 7 loại app_page hình nền.
- 5 loại bến hình ảnh.
- 167 biểu tượng đẹp.

Chú ý:
Phiên bản 1.Latest của GO Launcher EX là bắt buộc. (Tìm kiếm “GO Launcher EX” để tải về)
2.To áp dụng các chủ đề: MENU> Themes> chọn chủ đề này

Nhiều chủ đề vẫn đang đến. Hy vọng bạn thích thiết kế của chúng tôi!

Vui lòng truy cập diễn đàn của tôi (http://cafe.naver.com/smartphoneforum

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status