0

Floating Windows Pro Key – mở khóa cửa sổ Window

Aeon Time
Floating Windows Pro Key – mở khóa cửa sổ Window
Floating Windows Pro Key – mở khóa cửa sổ Window
Floating Windows Pro Key – mở khóa cửa sổ Window
Floating Windows Pro Key – mở khóa cửa sổ Window
Floating Windows Pro Key – mở khóa cửa sổ Window

3 lượt tải

 

 

************** Thiết bị tương thích ****************

Samsung Galaxy Note 3 (Stock)
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014) (Stock)
Samsung Galaxy Note 12.2 (Stock)
Galaxy Tab viên Pro (Stock)

 

 

Nó có thể hoặc có thể không hoạt động trên các thiết bị sau đây:

Galaxy Note 2 (Android 4.4 Stock)
Galaxy Note 2 (Android 4.3 Cổ – có một số lỗi)
Galaxy S4 (Android 4.4 Stock)

Chú ý: Do tiếp tục tiến hóa của Các tính năng nhiều cửa sổ của Samsung, điều này không được bảo đảm để làm việc trên các phiên bản Android trong tương lai hoặc cập nhật.

************************************************** *********

Floating Window Shortcuts Pro chính là một chìa khóa duy nhất để mở khóa một số tính năng của Window Shortcuts Floating ứng dụng miễn phí.

Hãy thử các ứng dụng miễn phí đầu tiên để đảm bảo nó hoạt động trên thiết bị của bạn. Ứng dụng này không chạy trên riêng của mình. Nó vẫn cần những ứng dụng Floating Window Shortcuts miễn phí để chạy.

Khi Key Pro được cài đặt, chạy các ứng dụng Key Pro ít nhất một lần để mở khóa các tính năng của các phiên bản miễn phí. Tải Floating Windows Pro Key ngay bây giờ!

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status