0

CustomShare

defim
CustomShare
CustomShare
CustomShare
CustomShare
CustomShare

2 lượt tải

Bạn có thể cấu hình các ứng dụng được phép được hiển thị trong “chia sẻ với” và “mở với” danh sách. Nếu bạn đã cài đặt nhiều ứng dụng, ứng dụng này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan tốt hơn. Ứng dụng hệ thống được đánh dấu bằng một dấu chấm than.
Bạn có thể chọn không giới hạn các ứng dụng.

IMPORTANT
Your device has to be rooted to install the required X-posed framework: http://tinyurl.com/cd46qco

Donator-App & Features: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.defim.apk.customshare.donator

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status