0

Contacts Shelf Plus-ứng dụng hỗ trợ thông tin liên lạc

Antonio Tonev
Contacts Shelf Plus-ứng dụng hỗ trợ thông tin liên lạc
Contacts Shelf Plus-ứng dụng hỗ trợ thông tin liên lạc
Contacts Shelf Plus-ứng dụng hỗ trợ thông tin liên lạc
Contacts Shelf Plus-ứng dụng hỗ trợ thông tin liên lạc
Contacts Shelf Plus-ứng dụng hỗ trợ thông tin liên lạc

0 lượt tải

Sắp xếp liên lạc ưa thích của bạn trong tủ quần áo.
+ Kích thước
+ Icons
+ Textures
+ Lựa chọn Crop

Kệ liên lạc ưa thích của bạn vào một tủ quần áo duy nhất.

Phiên bản này bao gồm:
- Kích thước tủ quần áo lớn hơn
- Thêm các biểu tượng
- Nhiều kết cấu
- Tùy chọn Crop

Ứng dụng này có thể được chuyển vào thẻ SD, nhưng nếu bạn di chuyển nó, bạn sẽ không thể sử dụng các tiện ích!

Tham gia vào nhóm Facebook: http://facebook.com/tonee.org
Theo tôi trên Twitter:toneff

Các ứng dụng được dịch ra tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status