0

XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher

Premium Theme
XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher
XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher
XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher
XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher
XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher

1 lượt tải

Tên chủ đề XXL 2
Hơn 260 BIG icon HD XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher


Để sử dụng biểu tượng lớn đi: Menu / preferences / hình ảnh cài đặt / biểu tượng / biểu tượng kích thước. Tải XXL2 Go launcher theme hd-chủ đề cho Go launcher ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi. Game android miễn phí. Tải ứng dụng Android miễn phí.


chủ đề của chúng tôi: Diamond, Winter Snow, Fall, Window My, XXL2, cuộc gọi của chủ đề nhiệm vụ,
Theme Style: màu, cổ điển, độ bóng, thiên nhiên, thiết kế, lớp.

Theme Name: XXL2
Thiết kế bởi: Premium Theme www.golaunchertheme.com
************************************************** **********

-> Các tính năng chính:

-260 Big-Icons 112x112px
-3 Personalized Wallpaper
-New Giao diện thư mục
-Personalized Dock và App Drawer

************************************************** *********

-> Impo …

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status