0

Theme Pond Heart-chủ đề cho Go Launcher EX

eSeth
Theme Pond Heart-chủ đề cho Go Launcher EX
Theme Pond Heart-chủ đề cho Go Launcher EX
Theme Pond Heart-chủ đề cho Go Launcher EX
Theme Pond Heart-chủ đề cho Go Launcher EX
Theme Pond Heart-chủ đề cho Go Launcher EX

1 lượt tải

Theme Pond Heart-chủ đề cho Go Launcher EX

Đây là một chủ đề cho Go Launcher Ex. Vui lòng tải về Go Launcher Ex đầu tiên trước khi tải về các chủ đề.

Theme Created by Sam1374 cho eSeth.net.

Hướng dẫn về việc làm thế nào để áp dụng chủ đề:
1. Không  ứng dụng mở trực tiếp sau khi nó đã được cài đặt, đây không phải là một ứng dụng độc lập
2. Go to Go Laucher EX – Menu> Themes
3. Chọn và áp dụng chủ đề

TÍNH NĂNG MỚI THEME POND HEART
THÔNG TIN

cập nhật
16/10/2011

Phiên bản
1.5

Kích thước
2.9M

lượt xem
567

Khả năng tương thích
2.0 và lên

BÌNH LUẬN

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status