0

Stock Holo Light Theme CM etc.-ánh sáng cổ điển

TillazAppz
Stock Holo Light Theme CM etc.-ánh sáng cổ điển
Stock Holo Light Theme CM etc.-ánh sáng cổ điển
Stock Holo Light Theme CM etc.-ánh sáng cổ điển
Stock Holo Light Theme CM etc.-ánh sáng cổ điển
Stock Holo Light Theme CM etc.-ánh sáng cổ điển

0 lượt tải

Stock Holo Light Theme CM etc là một chủ đề có thể thay thế toàn bộ chủ đề tối holo với chủ đề ánh sáng cổ holo.

vì vậy bất kỳ ứng dụng có sử dụng holo chủ đề mặc định tối sẽ được chuyển đổi sang Holo ánh sáng
đó là nền trắng và chữ màu đen, giống như nhìn thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Hỗ trợ đầy đủ cho hầu hết các ROM phổ biến .. Tuy nhiên nếu bạn không được hỗ trợ đầy đủ
gửi cho tôi một email và tôi sẽ thêm ASAP.

Hãy liên hệ với tôi với bất kỳ vấn đề hoặc yêu cầu qua email, tôi sẽ trả lời trong vòng một vài phút là đến trực tiếp vào điện thoại của tôi

Cảm ơn

Tải Stock Holo Light Theme CM etc

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status