0

NSimple – Icon Pack – gói biểu tượng NSimple

AlexDesign
NSimple – Icon Pack – gói biểu tượng NSimple
NSimple – Icon Pack – gói biểu tượng NSimple
NSimple – Icon Pack – gói biểu tượng NSimple
NSimple – Icon Pack – gói biểu tượng NSimple
NSimple – Icon Pack – gói biểu tượng NSimple

1 lượt tải

NSimple – Icon Pack - gói biểu tượng đẹp cho nhiều trình khởi chạy.

Một bộ biểu tượng đẹp! Có 471 biểu tượng (kích thước 144×144) với sự ủng hộ màu trắng và một cái bóng mềm đẹp. Tại các chi phí của chất nền hoàn toàn màu trắng của một biểu tượng nó là hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời trên, cũng như độ sáng màn hình nhỏ! Trong Iconpack tích hợp bộ bảy nền.


Hỗ trợ các phóng sau đây:
▪Nova Launcher
▪Apex Launcher
▪Action Launcher Pro
▪ADW Launcher Ex
▪Smart Launcher
▪Holo Launcher
▪ADW Launcher

Hướng dẫn sử dụng:
▪Nova Launcher
-Vào Cài đặt Nova Launcher
-Chọn “Hãy nhìn và cảm nhận”
-Chọn “Icon Theme”
-Chọn NSimple Icon Pack

▪Apex Launcher
-Vào Cài đặt Apex Launcher
-Chọn “Cài đặt Theme”
-Chọn “Nsimple Icon Pack”
-Pressed “Apply”

▪Action Launcher Pro
-Vào Cài đặt Nova Launcher
-Chọn “Display”
-Chọn “Icon Pack”
-Chọn “Nsimple Icon Pack”

Tải NSimple – Icon Pack  ngay bây giờ!

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status