0

LIVING GO LOCKER THEME

ZT.art
LIVING GO LOCKER THEME
LIVING GO LOCKER THEME
LIVING GO LOCKER THEME
LIVING GO LOCKER THEME
LIVING GO LOCKER THEME

0 lượt tải

★ Chủ đề cực đẹp với 3 hình nền động! ★
★ Chạm vào góc trên bên phải của màn hình để thay đổi hình nền.

 

Nhãn hiệu chủ đề mới cho GO Locker!

❤ Bạn có thể tải chủ đề này thông qua hai cách:
a. Trả $ với Google thanh toán trong ứng dụng (IAP)


b. Nhận nó miễn phí với GetJar vàng (có thể cần phải cài đặt vài ứng dụng miễn phí được tài trợ)
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ của bạn!

❤ Làm thế nào để Áp dụng các Theme:
GO Locker> Cài đặt, chọn một chủ đề bạn thích và áp dụng nó vào điện thoại của bạn.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status