0

ICS PRO HD GO Locker Theme-chủ đề đẹp cho GO Locker

The Android Lab
ICS PRO HD GO Locker Theme-chủ đề đẹp cho GO Locker
ICS PRO HD GO Locker Theme-chủ đề đẹp cho GO Locker
ICS PRO HD GO Locker Theme-chủ đề đẹp cho GO Locker
ICS PRO HD GO Locker Theme-chủ đề đẹp cho GO Locker
ICS PRO HD GO Locker Theme-chủ đề đẹp cho GO Locker

2 lượt tải

*** Chú ý: Tùy chỉnh phím tắt Bây giờ ***
*** Hiệu ứng exit (New) Lockscreen ***

Tải ICS PRO HD GO Locker Theme-chủ đề đẹp cho GO Locker ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi. Game android miễn phí. Tải ứng dụng Android miễn phí.

Ice Cream Sandwich GO Launcher EX Locker!
Bạn phải có GO Locker ứng dụng đã cài đặt để sử dụng
ICS HD New Go Launcher EX Lộc
Với Go.Locker bây giờ bạn có điều này trên điện thoại của bạn trong bất kỳ phiên bản Ice Cream Sandwich Lockscreen!

Làm thế nào để sử dụng:
1. Hãy chắc chắn rằng GO Launcher EX V2.63 hoặc cao hơn và GO Locker v1.05 đã được cài đặt
2. Nhấp vào “MENU ->
3 Preferences ->
4 Cài đặt Theme ->
5 GO Locker-> My locker “”
6 Chọn chủ đề “ICS Go Locker”

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status