0

HiTech Green Theme Go Launcher-chủ đề cho Go Launcher-

AdBlabs
HiTech Green Theme Go Launcher-chủ đề cho Go Launcher-
HiTech Green Theme Go Launcher-chủ đề cho Go Launcher-
HiTech Green Theme Go Launcher-chủ đề cho Go Launcher-
HiTech Green Theme Go Launcher-chủ đề cho Go Launcher-
HiTech Green Theme Go Launcher-chủ đề cho Go Launcher-

1 lượt tải

Một chủ đề Đen và Xanh cho Go Launcher EX ……..

AdBlabs Quà HiTech Green Theme cho GO Launcher EX

*** Theme này chỉ hoạt động với GO Launcher EX ***

Làm thế nào để sử dụng:
1. Tải về và cài đặt chủ đề này.
2. Tải về Go Launcher EX từ thị trường (tìm kiếm Go Launcher hoặc Go Launcher EX)
3. Sau khi tải về Go Launcher EX bấm vào nút “home” trên điện thoại của bạn và chọn “Go Launcher”


Đơn 4. Nhấn vào điện thoại của bạn sau đó chọn “Preferences”
5. Chọn “Themes Preferences”
6. Chọn “Hitech xanh”
7. Thats nó thưởng thức!

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status