0

go launcher theme rubik 3d-chủ đề cho go launcher

berserk
go launcher theme rubik 3d-chủ đề cho go launcher
go launcher theme rubik 3d-chủ đề cho go launcher
go launcher theme rubik 3d-chủ đề cho go launcher
go launcher theme rubik 3d-chủ đề cho go launcher
go launcher theme rubik 3d-chủ đề cho go launcher

0 lượt tải

go launcher theme rubik 3d-chủ đề cho go launcher là chủ đề rubik 3d tương phản biểu tươi sáng, và thực hiện trong màu đen và trắng.


Chủ đề này được sử dụng để phủ lớp biểu tượng, vì vậy tất cả các biểu tượng của bạn sau khi cài đặt các chủ đề hòa với thiết kế tổng thể cũng như tất cả các ứng dụng mới mà bạn cài đặt sẽ có thay đổi với các biểu tượng.
- 9 của ảnh nền cho máy tính để bàn của bạn
- 2 hình ảnh nền cho ứng menu (2 nửa trong suốt)
- 370 biểu tượng khối lượng bổ sung

Hãy đặt ước tính của bạn.
Nếu có những đề xuất để cải thiện các vấn đề hoặc các vấn đề gửi email cho tôi tại Gmail.

Từ khóa: GO Launcher EX GO Themes chủ đề rubik 3d DEV đội

TÍNH NĂNG MỚI GO Launcher THEME Rubik 3D
THÔNG TIN

cập nhật
03/11/2011

Phiên bản
1.0

Kích thước
7.1M

lượt xem
1219

Khả năng tương thích
2.0 và lên

BÌNH LUẬN

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status