0

Fluxed ADW Theme-chủ đề cho ADW launcher

Asher S.
Fluxed ADW Theme-chủ đề cho ADW launcher
Fluxed ADW Theme-chủ đề cho ADW launcher
Fluxed ADW Theme-chủ đề cho ADW launcher
Fluxed ADW Theme-chủ đề cho ADW launcher
Fluxed ADW Theme-chủ đề cho ADW launcher

0 lượt tải

Theme chất lượng cao tập trung vào các biểu tượng thống nhất hiện đại. Được thiết kế cho ADW.Launcher.

Fluxed cố gắng để phân biệt chính nó từ ngẫu nhiên thường xuyên của các biểu tượng Android bằng cách thống nhất chúng thành một phong cách trong khi vẫn giữ tính độc đáo của mỗi ứng dụng.


Gần 350 ứng dụng được hỗ trợ.
Thiết bị HDPI và MDPI, và LDPI được hỗ trợ.

Bạn muốn trở thành biểu tượng App Drawer Fluxed? Tạo một shortcut tùy chỉnh, chọn Launcher Actions và sau đó tìm thấy những biểu tượng trong Iconpack Fluxed!

Tải về, cài đặt và áp dụng theo ADWSettings> Preferences Theme

Chú ý một biểu tượng bị hỏng mà cần phải làm việc? Báo cáo nó trên trang Fluxed tại

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status