0

DarkUI Thyrusholo Theme CM11

Thyrus
DarkUI Thyrusholo Theme CM11
DarkUI Thyrusholo Theme CM11
DarkUI Thyrusholo Theme CM11
DarkUI Thyrusholo Theme CM11
DarkUI Thyrusholo Theme CM11

1 lượt tải

QUAN TRỌNG:

Trong khi tôi đã có thể sửa chữa hầu hết các vấn đề với các cửa hàng trò chơi mới 4.9.13, một số vấn đề với phông chữ trên thanh công cụ và giữ các nút. Tôi sẽ sắp xếp này ra một  lần khi chúng ta có thể dịch ngược đúng apk.

ThyrusHolo DarkUI là một chủ đề tối được phát triển cho các chủ đề hoàn toàn mới với động cơ từ CyanogenMod. Download DarkUI Thyrusholo Theme C

Bạn phải có CM11 với mỗi đêm 8/5/2014 hoặc sau đó cài đặt bao gồm các giao diện người dùng công cụ chủ đề mới từ CyanogenMod. Tải DarkUI Thyrusholo Theme CM11 ngay!


Chủ đề này là không tương thích ngược với các phiên bản trước đó của động cơ chủ đề CM phát hành sớm hơn so với tháng năm 2014. Các công cụ chủ đề mới đã một menu chủ đề dành riêng bao gồm hình nền, âm thanh, phong cách và phông chữ, do đó, không mua nếu đó không phải là trường hợp trên của bạn thiết bị.

Nó được dựa trên các chủ đề ThyrusHoloKK tối mà có sẵn các công cụ chủ đề cũ cho CM11, nhưng đã được viết lại hoàn toàn để có thể sử dụng các tính năng mới của công cụ cập nhật Theme từ CM cũng như cải thiện các ứng dụng cấu hình hiện tại.
- Bao gồm các phông chữ
- Bao gồm hình nền
- Bao gồm âm thanh tùy chọn (Báo động, thông báo, nhạc chuông)

Ứng dụng này hiện đang làm việc theo tiến trình và sẽ được cập nhật thường xuyên.

Hiện theo chủ đề:
Khung
SystemUI
Lịch (ASOP và GoogleMarket)
Máy tính
MMS
Liên hệ
Đồng hồ
Dialer và điện thoại
Cài đặt
Email

Google Now / Tìm kiếm Google
Google Music
Google DocumentsUI
Google Play Store
Google Mail (Gmail)
Swype paid

Chú ý: Nếu bạn có ứng dụng F / C đã được cập nhật với chủ đề áp dụng (bao gồm một 4.4.3 dialer mới đến như là một phần của một đêm cho thiết bị của bạn mà tính như là một ứng dụng cập nhật), bạn có thể gỡ bỏ và tái cài đặt chủ đề để giải quyết vấn đề này. CM đôi khi xử lý sai cập nhật các ứng dụng khi một chủ đề đã được áp dụng.

NGƯỜI SỬ DỤNG PA – một số vấn đề tồn tại trong PA vì thiếu cam kết từ PA để liên lạc chủ đề và quay số đúng công việc đó một cách hoàn hảo trong CM11. Xem thêm ở đây:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=53365344&postcount=50362

Nếu bạn nhận được một lỗi hoặc lỗi -110 -24 -> ThemeEngine có vấn đề tại thời điểm cập nhật với chủ đề.
Để giải quyết:
1. Gỡ bỏ các chủ đề hoàn toàn
2. Go / data / data / và xóa các thư mục toàn bộ “release.thyrus.darkuinte”
3. Khởi động lại
4. Cài đặt lại chủ đề.
5. Khởi động lại

Nếu bạn gặp phải lỗi -110 khi cố gắng cài đặt vấn đề này nên được cố định với các nightly mới nhất – hãy thử gỡ bỏ cài đặt, khởi động lại và cài đặt lại nếu bạn nhận được lỗi này.

DarkUI Thyrusholo Theme CM11X Download DarkUI Thyrusholo Theme CM11X Tải DarkUI Thyrusholo Theme CM11X Tải ứng dụng DarkUI Thyrusholo Theme

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status