0

Dark Red CM11/PA theme – chủ đề Đỏ Sẫm

mz design
Dark Red CM11/PA theme – chủ đề Đỏ Sẫm
Dark Red CM11/PA theme – chủ đề Đỏ Sẫm
Dark Red CM11/PA theme – chủ đề Đỏ Sẫm
Dark Red CM11/PA theme – chủ đề Đỏ Sẫm
Dark Red CM11/PA theme – chủ đề Đỏ Sẫm

2 lượt tải

 

 

Dark Red CM11/PA theme - Chỉ đối với Công cụ chủ đề mới !
Điện thoại của bạn phải được root để sử dụng chủ đề này.
chủ đề Dark Red tương thích với CM11 / PA (và mỗi rom khác được bao gồm  với công cụ chủ đề mới ). các biểu tượng được sử dụng trong ảnh chụp màn hình là gói biểu tượng mini từ liên kết ryanMkelly được đăng dưới đây. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryanmkelly.me.min

 

 

 

 

Các yếu tố theo chủ đề:
> Hệ thống giao diện người dùng

 

 

 
> Cài đặt
> màn hình khóa

 

 
> Thông báo ngăn kéo

 

 

 
> cài đặt nhanh
> Bàn phím AOSP / google
> WhatsApp
> Google plus
> đèn pin
> Tải spinner
> phím mềm

 

 
> Ứng dụng đồng hồ
> Máy tính
> trình quay số
> Danh bạ
> Và nhiều hơn nữa sẽ được thêm ..
Tải Dark Red CM11/PA theme ngay bây giờ!

Liên hệ với chúng tôi
mur2zadoc@gmail.com

Theo dõi trên google plus.
https://plus.google.com/u/0/103061693570718247787/posts

Điều quan trọng cần nhớ
> KHởi động lại điện thoại của bạn sau khi áp dụng chủ đề
> Thiết lập dải băng tần CM11 để tạo độ lớn cho các cài đặt

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status