0

Beautiful Icon Styler Trial – thiết kế biểu tượng bản thử nghiệm

Calcium Ion Labs
Beautiful Icon Styler Trial – thiết kế biểu tượng bản thử nghiệm
Beautiful Icon Styler Trial – thiết kế biểu tượng bản thử nghiệm
Beautiful Icon Styler Trial – thiết kế biểu tượng bản thử nghiệm
Beautiful Icon Styler Trial – thiết kế biểu tượng bản thử nghiệm
Beautiful Icon Styler Trial – thiết kế biểu tượng bản thử nghiệm

2 lượt tải

Beautiful Icon Styler Trial – Thiết kế các biểu tượng đẹp cho phép bạn áp dụng 3 chủ đề biểu tượng bên phải biểu tượng màn hình chủ. Không cần bản root.

Đây là một phiên bản TRIAL miễn phí, bạn có 3 chế độ thiết kế để thử. Bạn sẽ nhận được trong ứng dụng tùy chọn để nâng cấp lên phiên bản đầy đủ.

Các ứng dụng chỉ tạo kiểu cho biểu tượng màn hình; biểu tượng trong ngăn kéo ứng ở gốc.

Xin giúp chúng tôi dịch các ứng dụng

http://oslmy92.oneskyapp.com/collaboration/project?id=27342

Các ứng dụng được hỗ trợ về nhà:
* Cổ Android Launcher
* Google Now Launcher
* Samsung Home (TouchWiz)
* Motorola Homescreen
* LG Homescreen
Tải Beautiful Icon Styler Trial ngay bây giờ!

Hỗ trợ các gói biểu tượng:
Apex / Nova gói icon tương thích

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status