0

The Art of Lying-nghệ thuật nói dối

Insanity Systems
The Art of Lying-nghệ thuật nói dối
The Art of Lying-nghệ thuật nói dối
The Art of Lying-nghệ thuật nói dối
The Art of Lying-nghệ thuật nói dối
The Art of Lying-nghệ thuật nói dối

0 lượt tải

The Art of Lying là ứng dụng đầu tiên được tạo ra bởi hệ thống Insanity. Nó dạy sử dụng nghệ thuật giải mã những lời nói dối.

 

Ứng dụng sẽ dạy cho người sử dụng hiểu biết ngôn ngữ cơ thể và lời nói được truyền tải tín hiệu khi một cá nhân là nói dối. App rất hữu ích cho những ai đang mệt mỏi vì bị lừa dối, hoặc muốn đặt tâm trí của họ thoải mái khi quyết định có ai đó đang nói sự thật. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ của bạn.

Ứng dụng cho phép bạn tìm hiểu những lời nói dối phổ biển nhất.

Tải The Art of Lying-nghệ thuật nói dối ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi. Game android miễn phí. Tải ứng dụng Android miễn phí.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status