0

Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân

NinhKidd
Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân
Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân
Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân
Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân
Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân

6 lượt tải

Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân, một trò chơi được xây dựng nhằm giúp bạn đánh giá và nhìn nhân lại bản thân thông qua các câu hỏi, những câu hỏi này được sắp xếp sao cho phù hợp với trạng thái tâm lý của bạn, mỗi câu đều mang trong mình một ý nghĩa riêng biệt, hãy trả lời thành thật để có được kết quả tốt nhất.

Với ứng dụng Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân này, bạn có thể dễ dàng đánh giá được trạng thái tâm lý của bạn, thông qua các câu hỏi được chúng tôi xếp đặt sẵn.

Qua mỗi câu hỏi, bạn sẽ được một số điểm nhất định. Cuối cùng, nhờ vào số điểm mà bạn đạt được, chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên dành cho bạn.

Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân là một trò chơi, không phải là một chuyên gia tâm ;lý, bởi vậy hãy thư giãn nhất mà bạn có thể.

Tải Kokology – ứng dụng trắc nghiệm bản thân ngay tại chợ ứng dụng Android miễn phí của chúng tôi, chợ Game android miễn phí và ứng dụng Android miễn phí lớn nhất.

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status