0

Chakra Meditation-Thiền

Saagara
Chakra Meditation-Thiền
Chakra Meditation-Thiền
Chakra Meditation-Thiền
Chakra Meditation-Thiền
Chakra Meditation-Thiền

1 lượt tải

Kết hợp công nghệ truyền thống, chúng tôi mang lại cho bạn Chakra Meditation.

Chakra Meditation là một công cụ đào tạo  đẹp mà đơn giản  khuyến khích thiền sử dụng hình ảnh và âm thanh chính xác dựa trên thực hành yoga truyền thống. Đây là sự bổ sung mới nhất vào bộ sưu tập của chúng ta về các ứng dụng y tế và sức khỏe.

Theo triết học phương Đông, luân xa là trung tâm năng lượng tăng cao từ các cơ sở của cột sống của bạn đi tất cả các con đường lên đến đỉnh đầu.

Có bảy luân xa chính trong cơ thể của chúng ta chi phối chất tâm lý của chúng tôi. Bốn luân xa trong cơ thể phía trên của chúng tôi chi phối khả năng tinh thần của chúng tôi và ba trong cơ thể thấp hơn chi phối tính chất bản năng. Bằng cách học tập để điều chỉnh vào các năng lượng của bạn …

Tải Chakra Meditation

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status