0

Battleships-game hay

Star Arcade
Battleships-game hay
Battleships-game hay
Battleships-game hay
Battleships-game hay
Battleships-game hay

1 lượt tải

Gọi các mũi chích ngừa!

Nhận Battleships sao và thưởng thức sao Arcade – số một mạng Mobile Gaming xã hội! Không có cầu thủ duy nhất, không có chế độ ẩn – chỉ multiplayer trực tuyến! Hoàn thiện kinh nghiệm chơi game của bạn bằng cách khai thác các STAR và truy cập sao Lounge!

Dễ dàng sáng trên cây cầu của chỉ huy tàu Sao Arcade, nó có thể sẽ chỉ là một ngày trên biển. Sun đang chiếu sáng và bạn đang chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc họp buổi sáng của bạn.

Ra từ màu xanh các nhà điều hành truyền thông của tàu của bạn chạy để bạn và tay bạn một điện tín. “Tin nhắn khẩn cấp: Một số tàu của đối phương hướng về vị trí của bạn! Đánh bại không phải là một lựa chọn! ”

Bạn đang chỉ huy sáu hạm đội.

Tải Battleships

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status