0

Alarm Clock + Beautiful Widget

ZUZU
Alarm Clock + Beautiful Widget
Alarm Clock + Beautiful Widget
Alarm Clock + Beautiful Widget
Alarm Clock + Beautiful Widget
Alarm Clock + Beautiful Widget

1 lượt tải

Ứng dụng AlarmClock được thiết kế cho thiết lập báo về giai đoạn khác nhau của thời gian. Nó cho phép bạn có số lượng không giới hạn của các báo động sẽ không ảnh hưởng đến nhau.

Trong ứng dụng này, bạn sẽ tìm thấy một tốt đẹp và dễ sử dụng Widget.
Bên cạnh thiết lập báo thức của bạn về thời gian mong muốn, AlarmClock cho phép bạn:
-Đặt tiếng chuông báo thức của bạn


-Chọn phương pháp khử hoạt của bạn:
* nút màn hình
* nút âm lượng
* Thiết bị rung
* giải quyết các vấn đề toán học
Thời gian -alarm và cấu hình lại âm

Các Widget tốt đẹp mà bạn sẽ tìm thấy ở đây là công cụ hoàn hảo cho mỗi người dùng, cho phép họ dễ dàng truy cập vào AlarmClock, cũng tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách hiển thị trạng thái của hệ thống báo động của bạn trên yo …

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status