0

WiFi Security+-bảo mật Wifi

Moobila Corporation
WiFi Security+-bảo mật Wifi
WiFi Security+-bảo mật Wifi
WiFi Security+-bảo mật Wifi
WiFi Security+-bảo mật Wifi
WiFi Security+-bảo mật Wifi

11 lượt tải

Bảo vệ sự riêng tư của bạn!

Bạn có biết rằng có hàng ngàn cuộc tấn công bảo mật và cố đánh cắp mật khẩu mỗi ngày? Những chủ yếu được thực hiện bởi những kẻ tấn công thông qua các điểm nóng WiFi công cộng. Moobila WiFi Security + giúp bạn tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công như vậy.

Moobila WiFi Security + cung cấp cho bạn một giải pháp bảo mật bằng cách phân tích WiFi kết nối của bạn. Nó cho bạn biết liệu các kết nối WiFi là an toàn hay độc hại.

Các tính năng:

1. WiFi an ninh
2. Trạng thái hiện hành WiFi (Secure / độc hại)
3. Danh sách top 10 WiFis gần đây kết nối
4. Liệt kê các điểm nóng có sẵn và kết nối / ngắt kết nối với bất kỳ hotspot có sẵn
5. Liên kết với Appriva Protector bảo mật …

Tải WiFi Security+

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status