0

GPP Remote Viewer

GPP Soft(c)
GPP Remote Viewer
GPP Remote Viewer
GPP Remote Viewer
GPP Remote Viewer
GPP Remote Viewer

12 lượt tải

Điều khiển từ xa máy tính của bạn

Bạn đang không ở gần máy tính của bạn? Bạn rất cần một tập tin từ nó? Chương trình này là dành cho bạn! Chương trình được thiết kế cho truy cập từ xa vào máy tính của bạn. bất cứ nơi nào


Các tập tin của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Chương trình sẽ tự động tìm thấy máy tính của bạn và chọn cách tốt nhất để kết nối với nó.

Bạn có thể sao chép, xóa, tải về và tải lên các tập tin và cài đặt các ứng dụng Android từ PC của bạn trong một cú nhấp chuột. Bạn có thể xem màn hình trên máy tính của bạn, xem những gì sẽ xảy ra với gia đình của bạn thông qua WEBCAM, gửi tin nhắn và khác … hoàn hảo cho cha mẹ giám sát việc sử dụng máy tính của con em họ, sử dụng lao động xác minh hoạt động của nhân viên, hoặc những người kinh doanh. Không có mạng Setu …

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status