0

Greed Corp-giao diện điều khiển

Invictus
Greed Corp-giao diện điều khiển
Greed Corp-giao diện điều khiển
Greed Corp-giao diện điều khiển
Greed Corp-giao diện điều khiển
Greed Corp-giao diện điều khiển

2 lượt tải

Các giải thưởng giao diện điều khiển và chiến lược PC hit bây giờ đã có trên Android!

Greed Corp, chiến lược theo lượt, lúc tốt nhất của nó!


Các giải thưởng giao diện điều khiển và chiến lược PC hit bây giờ đã có để điện thoại di động Android của bạn!


Greed Corp là một trò chơi chiến lược mới và thú vị nằm trong một thế giới Steam-Punk phong phú, cung cấp một chiến dịch chơi đơn kéo dài và một loạt các lựa chọn cho nhiều người lên đến bốn người chơi.

Tìm sự cân bằng tinh tế giữa thu hoạch đất cho các nguồn lực để tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của bạn và giữ gìn nó để ở còn sống. Chọn một trong bốn phe phái khác nhau: Cartel cù, đế quốc quân phiệt, các preservationists người tự do, và Pirate trad …

Tải Greed Corp

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status