0

molly the mole-game cổ điển

frame 2 frame
molly the mole-game cổ điển
molly the mole-game cổ điển
molly the mole-game cổ điển
molly the mole-game cổ điển
molly the mole-game cổ điển

1 lượt tải

Molly các Mole là một phiên bản làm lại của trò chơi cổ điển lấy búa đạp ruồi trong lỗ hiện lên.


Molly các Mole là một phiên bản làm lại của trò chơi cổ điển lấy búa đạp ruồi trong lỗ hiện lên.
Nhưng hoàn toàn được thiết kế lại và sôi động!

molly the mole-game cổ điển-game hay nhất, búa và đập lên!

* Incredible Power-up.

* Nhiều nhân vật với những đặc điểm độc đáo và điểm số khác nhau.

* Một số nhiệm vụ để hoàn thành.

* Cartoon đồ họa với các nhân vật hấp dẫn và funy!

Một trò chơi mà đảm bảo nhiều giờ vui vẻ! Tốt săn bắn!
Tính năng mới molly nốt ruồi


lỗi cố định! và bỏ nút thêm.
Thông tin
cập nhật

2012/07/07
Phiên bản

1.3
Kích thước

5.3M
lượt xem

377
Khả năng tương thích

2.2 và lên
Bình luận

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status