0

Jam City Basketball (Unlimited Coins)

Battery Acid Games
Jam City Basketball (Unlimited Coins)
Jam City Basketball (Unlimited Coins)
Jam City Basketball (Unlimited Coins)
Jam City Basketball (Unlimited Coins)
Jam City Basketball (Unlimited Coins)

5 lượt tải

Trò cjoiw bóng rổ hot hơn bao giờ hết với Jam City Basketball

- Trận Đấu đội
- Hotspots với lãnh đạo-ban để cạnh tranh với bạn bè!
- Cạnh tranh trực tuyến ở chế độ loạt đá luân lưu mới!

Tải LỤC trộn và kết hợp
Chọn đội của bạn và điều chỉnh kỹ năng của họ để phù hợp với phong cách chơi của bạn!

- 10 Dunks để thu thập và show-off
- 12 đội với khả năng độc đáo
- 22 Giày dép để nâng cao tốc độ, dunking, và các kỹ năng ăn cắp
- 18 Balls để tăng cường chụp

TÍNH NĂNG SẮP
Giúp chúng tôi quyết định có tính năng bổ sung tiếp theo. Bạn có muốn một chế độ giải đấu? Làm thế nào về hơn tòa án mới? Để lại nó dưới đây trong các ý kiến!

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status