0

Dokdo Defence Command (Unlimited Money)

Kim Jinryul
Dokdo Defence Command (Unlimited Money)
Dokdo Defence Command (Unlimited Money)
Dokdo Defence Command (Unlimited Money)
Dokdo Defence Command (Unlimited Money)
Dokdo Defence Command (Unlimited Money)

3 lượt tải

Dokdo Defence Command (Unlimited Money) là một game đảo chống lại kẻ đihc từ nhiều hướng khác nhau. Bạn sẽ phải thật nhanh mắt thì mới có thể chiến thắng được kẻ thù.

.
Thực hiện một cuộc chiến chống lại enermies, và sử dụng vũ khí để đánh bại họ.

Mỗi đơn vị có các tính năng khác nhau.Nâng cấp vũ khí và hải đảo của bạn bằng cách sử dụng các yếu tố của chiến tranh mà bạn có được trong cuộc chiến.Chuẩn bị cho cuộc xâm lược mạnh mẽ hơn.

Yêu cầu
Phiên bản Android: Android 2.3.3 +
Độ phân giải: bình thường – lớn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn

Powered by cocos2d-X engine

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status