0

Chess Chess-chơi cờ

AI Factory Limited
Chess Chess-chơi cờ
Chess Chess-chơi cờ
Chess Chess-chơi cờ
Chess Chess-chơi cờ
Chess Chess-chơi cờ

1 lượt tải

Trò chơi này hỗ trợ 1 người chơi và 2 người chơi. Vì vậy, bạn có thể chơi với bạn bè và thử nghiệm kỹ năng của bạn chống lại đối thủ máy.

Một số tính năng chính của trò chơi:

- Chế độ 1 người chơi và 2 người chơi.

- Đồ họa và hiệu ứng âm thanh tuyệt vời.


- Có thể đặt tên người chơi.

- 6 mức độ khó khăn khác nhau.

- Chức năng Undo hoặc Redo.

Tính năng mới Chess Chess


V2.01:

- Sửa lỗi với chế độ tự động quay tự động trên máy tính bảng, mà có thể bỏ qua hệ thống khóa thiết lập luân chuyển

- Sửa chữa các lỗi liên quan đến phụ tùng

- Sửa lỗi nhỏ khác

Chính phát hành V 2.0:

- Chế độ phong cảnh cho máy tính bảng!

- Thành tựu & Leaderboards qua Google Play Games!

- Cloud Save cho thống kê thông qua Google+

- Hai bộ cờ mới, bao gồm một bộ Lewis

- Casual mới (với chơi trợ) và các chế độ Pro

- ELO giá trong Pro sau 5 trận vs CPU. Level 12 là ELO 2100

<! -

V2.01:

- Sửa chữa lỗi với quay tự động trên máy tính bảng, mà có thể bỏ qua hệ thống khóa thiết lập luân chuyển

- Sửa chữa các lỗi liên quan đến phụ tùng

- Sửa lỗi nhỏ khác

Chính phát hành V 2.0:

- Chế độ phong cảnh cho máy tính bảng!

- Thành tựu & Leaderboards qua Google Play Games!

- Cloud Save cho thống kê thông qua Google+

- Hai bộ cờ mới, bao gồm một bộ Lewis

- Casual mới (với chơi trợ) và các chế độ Pro

- ELO giá trong Pro sau 5 trận vs CPU. Level 12 là ELO 2100

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status