0

250+ Solitaire Collection

Alexei Anoshenko
250+ Solitaire Collection
250+ Solitaire Collection
250+ Solitaire Collection
250+ Solitaire Collection
250+ Solitaire Collection

0 lượt tải

“250 Solitaire Collection” là một bộ sưu tập của 253 trò chơi solitaire.


Các bộ sưu tập chứa các trò chơi solitaire yêu thích như Freecell, Klondike, Canfield, và những người khác, cũng như rất nhiều các trò chơi gốc. Những game này thường được cài sẵn trong các thiết bị máy tính, tuy nhiên nó rất hấp dânx. Tải 250+ Solitaire Collection ngay.


Đối với mỗi trò chơi có một mô tả về các quy tắc và một cuộc biểu tình.
Chương trình yêu cầu Android 1.6 hoặc cao hơn.
Tính năng mới 250 Solitaire Collection

v.3.4.6

Sửa lỗi

v.3.4.5

Cố định English UI.

Cập nhật Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, và giao diện truyền thống của Trung Quốc.

Thêm vào giao diện đơn giản hóa Trung Quốc.

v.3.4.4

Cập nhật giao diện tiếng Anh

v.3.4.1-3.4.3

Sửa lỗi

v.3.4.0

Sửa lỗi

Cải thiện “Thu thập tất cả các” chức năng

Thêm khả năng để tắt một số câu hỏi (“Bắt đầu trò chơi mới”, “Khởi động lại”, “Deal lần nữa”)

v.3.3.0

Thêm các loại mới của trò chơi tùy chỉnh: “Bí mật hoàng gia” và “đoàn tùy tùng của vua”

<! -

v.3.4.6

Sửa lỗi

v.3.4.5

Cố định English UI.

Cập nhật Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, và giao diện truyền thống của Trung Quốc.

Thêm vào giao diện đơn giản hóa Trung Quốc.

v.3.4.4

Cập nhật giao diện tiếng Anh

v.3.4.1-3.4.3

Sửa lỗi

v.3.4.0

Sửa lỗi

Cải thiện “Thu thập tất cả các” chức năng

Thêm khả năng để tắt một số câu hỏi (“Bắt đầu trò chơi mới”, “Khởi động lại”, “Deal lần nữa”)

v.3.3.0

Thêm các loại mới của trò chơi tùy chỉnh: “Bí mật hoàng gia” và “đoàn tùy tùng của vua”

Từ khóa: , , ,


DMCA.com Protection Status